Masz pomysł na własną firmę? Zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą?
Odwiedź nas! Zapewnimy Ci kompleksowe wsparcie w poprawie sytuacji zawodowej!


SZANOWNI PAŃSTWO!


Informujemy iż została przedłużona II tura rekrutacji do projektu
„Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu”

OD 1 DO 26 WRZEŚNIA 2017 r.


Dokumenty można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem. Decyduje data wpływu dokumentów.


Biuro projektu
INTER-COMP Marcin Lasek
ul. Peowiaków 8/1, 22-400 Zamość
czynne: pn-pt: 8.00 – 16.00
Więcej informacji pod numerami telefonów:
tel.: 790-702-252, 501-752-004, 575-260-610
e-mail: projekt@inter-comp.net.pl

Ponadto wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uprzejmie informujemy, iż w dniach II naboru formularzy rekrutacyjnych będzie otwarty dodatkowy punkt informacyjno-rekrutacyjny:

Adres punktu informacyjno-rekrutacyjnego
INTER-COMP Marcin Lasek
ul. Lipowa 14/5, 20-024 Lublin
czynne: pn-pt: 8.00 – 18.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

INTER-COMP Marcin Lasek w partnerstwie z Korporacją VIP Sp. z o.o. realizuje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „LUBELSKI PRZEDSIĘBIORCA SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU”, w ramach którego Uczestnicy mogą otrzymać bezzwrotne wsparcie finansowe do 45 598,68 zł obejmujące:

 • przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w kwocie do 23 398,68 zł/os.,
 • wsparcie pomostowe finansowe przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy – w kwocie do 1 850,00 zł/miesiąc.

Ponadto oferujemy:

 • szkolenie z przedsiębiorczości oraz doradztwo indywidualne, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie z przedsiębiorczości i doradztwo indywidualne,
 • możliwość pokrycia kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie szkolenia z przedsiębiorczości,
 • wsparcie pomostowe doradcze po założeniu firmy (doradztwo biznesowe).

 

Dla kogo Projekt?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, które:

 • pozostają bez pracy (w tym os. zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne),
 • zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu,
 • należą co najmniej do jednej z następujących grup:
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

PIERWSZA TURA REKRUTACJI - od 29 kwietnia 2017 r. do 16 maja 2017 r.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.03.2017 - 31.03.2019
WARTOŚĆ PROJEKTU
4 350 184,30 zł

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

województwo lubelskie

BENEFICJENT
INTER-COMP Marcin Lasek ul. Krokusowa 2 lok. 1, 35-604 Rzeszów

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskieg
na lata 2014-2020

TYTUŁ PROJEKTU

„Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu”

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Zarząd Województwa Lubelskiego

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE

3 697 656,65 zł

BIURO PROJEKTU:

al. Sikorskiego 13, 35-304 Rzeszów
Biuro czynne:
pn-pt: 8.00 – 16.00
 
raginisa 8 /25