Masz pomysł na własną firmę? Zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą?
Odwiedź nas! Zapewnimy Ci kompleksowe wsparcie w poprawie sytuacji zawodowej!

Kwiecień/ Maj 2017 r.

 1. Rozpoczęcie procesu rekrutacji, składanie dokumentów przez Kandydatów w odpowiedzi na ogłoszony nabór
 2. I etap oceny – ocena formalna i merytoryczna złożonych przez Kandydatów dokumentów rekrutacyjnych
 3. II etap oceny – weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego

Czerwiec/ Lipiec 2017 r.

 1. Podpisanie z Kandydatami zakwalifikowanymi do projektu Umów o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
 2. Realizacja szkoleń z przedsiębiorczości dla Uczestników projektu
 3. Rozpoczęcie doradztwa indywidualnego z zakresu pisania biznesplanu dla Uczestników projektu

Sierpień/ Wrzesień/ Październik 2017 r.

 1. Realizacja doradztwa indywidualnego z zakresu pisania biznesplanu dla Uczestników projektu
 2. Nabór biznesplanów
 3. Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów
 4. Wybór biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania
 1. Założenie działalności gospodarczych i wypłata dla Uczestników projektu bezzwrotnych dotacji oraz pierwszej transzy wsparcia pomostowego finansowego
 2. Rozpoczęcie wsparcia pomostowego doradczego (doradztwo biznesowe)

Październik 2017 r./ Sierpień 2018 r.

 1. Wypłata comiesięcznych transz wsparcia pomostowego finansowego

Październik 2017 r./ Wrzesień 2018 r.

 1. Realizacja wsparcia pomostowego doradczego (doradztwo biznesowe)